top of page
365 Days Luxembourgish_Cover EN_Clara Moraru HR.jpg

Promouvez le luxembourgeois!

/LU //FR

Leif Madame, Léiwen Här,

Hutt Dir Frënn a Kollegen déi Lëtzebuergesch léieren sollen oder wëllen?

Vill Leit hunn net genuch Zait fir Gruppe Coursen, well si ze beschäftegt mat der Aarbecht, Kanner a Famill sinn?

Wëllt Dir déi Lëtzebuergesch Sprooch fërderen?

Elo kënnt Dir och hëllefen!

Wéi? Et gëtt 2 konkret Manéieren:

- Volontaire ginn: zanter 2 Joer invitéiert Languages.lu alleguer all Mount op een Owend fir Lëtzebuergesch ze praktizéieren, all Kéier op enger mythescher Plaz an der Stad. Den Problem ass, datt ganz oft kee Mammesproochler/in dobäi ass. Dofir brauche mir Volontairen 3 Stonnen ee Mol pro Mount oder ee Mol pro Trimester, déi deelhuelen kënnen an esou eng grouss Contributioun maachen! Nächst Datumen: 14. Februar an 13. März. Méi Detailer kënnt Dir hei fannen. Sidd Dir interesséiert? Da schéckt mir en E-mail!

- Lëtzebuergesch kann och op eng spillereg Aart a Weis bäibruecht ginn. Et gëtt 6 Ressourcen déi d'Leit benotzen kënnen, déi awer net all ganz bekannt sinn. Dofir, kënnt Dir och eng instrumental Hëllef sinn, andeems Dir dës kleng Lëscht un Är Frënn a Kollegen weiderschéckt.

365 Days Luxembourgish - Mobile App fir IOs an Android

Ech soen Merci fir äre Iwwerleeës a froen Iech net esou kritesch mat eis Lëtzebuerger ze sinn, och wa Lëttzebuergesch net eis Mammesprooch ass. Mir maache Feeler, wa mir op Lëtzebuergesch schwätzen oder schreiwen, zeemools wa mir net all Dag Kontakt mat Lëtzebuerger Mammesproochler hunn. Awer dat bedeit och, datt mir Efforte maachen a méi Encouragementer brauchen.

Merci nach eng Kéier.

Mat beschte Gréiss,

//FR

Madame, Monsieur,

Avez-vous des amis ou collègues qui devraient ou voudraient apprendre le luxembourgeois ?

Beaucoup de personnes n’ont pas suffisamment de temps pour prendre des cours en groupe car ils sont trop occupés avec le travail, les enfants, la famille.

Souhaitez-vous appuyer la promotion de la langue luxembourgeoise ?


Vous pouvez également contribuer ! Il y a deux manières concrètes :


- Devenez volontaire ! Depuis 2 ans l'école de langues Languages.lu invite tout le monde à une soirée mensuelle gratuite pour pratiquer le luxembourgeois, à chaque fois dans un lieu mythique de la Ville de Luxembourg. Le problème c’est que très souvent il n’y a pas ou très peu de luxembourgeois de langue maternelle présents. C’est pour cette raison que nous recherchons des volontaires qui pourraient participer 3 heures par mois ou bien 3 heures par trimestre à nos soirées gratuites de pratique de la langue luxembourgeoise, une contribution extrêmement importante ! Les prochaines dates sont le 14 février et le 13 mars. Plus de détails sont disponibles en cliquant ici. Si vous en êtes intéressé, merci de m’envoyer un e-mail.


- Le luxembourgeois peut être appris aussi d’une façon ludique. Il y a notamment 6 ressources que les gens peuvent utiliser, mais qui ne sont pas toutes très bien connues. Dans ce contexte, vous pouvez apporter une aide précieuse en faisant parvenir la liste de ressources ci-dessous aux amis et collègues qui apprennent ou souhaiteraient commencer à apprendre le luxembourgeois :

Je tiens à vous remercier de votre temps et considération.

Meilleures salutations,

//LU

Leif Madame, Léiwen Här,

Hutt Dir Frënn a Kollegen déi Lëtzebuergesch léieren sollen oder wëllen?

Vill Leit hunn net genuch Zait fir Gruppe Coursen, well si ze beschäftegt mat der Aarbecht, Kanner a Famill sinn?

Wëllt Dir déi Lëtzebuergesch Sprooch fërderen?


Elo kënnt Dir och hëllefen!

Wéi? Et gëtt 2 konkret Manéieren:


- Volontaire ginn: zanter 2 Joer invitéiert Languages.lu alleguer all Mount op een Owend fir Lëtzebuergesch ze praktizéieren, all Kéier op enger mythescher Plaz an der Stad. Den Problem ass, datt ganz oft kee Mammesproochler/in dobäi ass. Dofir brauche mir Volontairen 3 Stonnen ee Mol pro Mount oder ee Mol pro Trimester, déi deelhuelen kënnen an esou eng grouss Contributioun maachen! Nächst Datumen: 14. Februar an 13. März. Méi Detailer kënnt Dir hei fannen. Sidd Dir interesséiert? Da schéckt mir en E-mail!


- Lëtzebuergesch kann och op eng spillereg Aart a Weis bäibruecht ginn. Et gëtt 6 Ressourcen déi d'Leit benotzen kënnen, déi awer net all ganz bekannt sinn. Dofir, kënnt Dir och eng instrumental Hëllef sinn, andeems Dir dës kleng Lëscht un Är Frënn a Kollegen weiderschéckt.


Ech soen Merci fir äre Iwwerleeës a froen Iech net esou kritesch mat eis Lëtzebuerger ze sinn, och wa Lëttzebuergesch net eis Mammesprooch ass. Mir maache Feeler, wa mir op Lëtzebuergesch schwätzen oder schreiwen, zeemools wa mir net all Dag Kontakt mat Lëtzebuerger Mammesproochler hunn. Awer dat bedeit och, datt mir Efforte maachen a méi Encouragementer brauchen.

Merci nach eng Kéier.

Mat beschte Gréiss,

bottom of page